Курси для представників АЕО | Курси митних брокерів | Курси митних представників | Курси агентів з митного оформлення

Прохання ознайомитися з навчальною програмою Курсів для представників АЕО | Курси митних брокерів | Курси митних представників | Курси агентів з митного оформлення.

Програма спеціального курсу для представників АЕО, відповідальних за взаємодію з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора розроблена по темі: «Основні принципи здійснення митної справи».

Програма спеціального курсу для представників АЕО

1. Загальні засади здійснення митної справи на курсі АЕО

 • Основні акти законодавства, що регулюють порядок переміщення, митного контролю та оформлення товарів, у тому числі міжнародні. Визначення основних положень та термінів.
 • Митний статус товарів на курсі АЕО
 • Види договорів у сфері зовнішньоекономічної діяльності
 • Поняття зони митного контролю. Місця доставки товарів та транспортних засобів
 • Принцип «Єдиного вікна» на курсі АЕО
 • Система управління ризиками при здійсненні митного контролю товарів і транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України
 • Способи та умови забезпечення зобов’язань перед органами Держмитслужби
 • Авторизований економічний оператор на курсі АЕО
 • Облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством з питань митної справи;

2. Митний контроль та митне оформлення на курсі АЕО

  • Митна декларація на бланку єдиного адміністративного документа. Форми бланків ЄАД та їх розподіл
  • Типи митних декларацій на бланку ЄАД та їх застосування
  • Заповнення митних декларацій на бланку єдиного адміністративного документа
  • Виконання митних формальностей при здійсненні митного оформлення товарів із застосуванням митної декларації на бланку ЄАД
  • Внесення змін, відкликання або визнання недійсною митної декларації на бланку ЄАД
  • Види митних режимів, умови поміщення товарів у митні режими, особливості застосування
  • Порядок виконання митних формальностей при здійсненні транзитних переміщень. Митні формальності при доставці товарів, які перевозяться під митним контролем до місця призначення. Документи контролю за переміщенням
  • Перевезення вантажів із застосуванням книжки міжнародних дорожніх перевезень (МДП)
  • Використання книжок А.Т.А при переміщенні товарів через митний кордон
  • Застосування уніфікованої митної квитанції
  • Форми митного контролю на курсі АЕО
  • Порядок проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення
  • Взяття проб (зразків) товарів органами Держмитслужби для проведення експертних досліджень
  • Зберігання товарів і транспортних засобів під митним контролем. Склади тимчасового зберігання

3. Митно-тарифне та нетарифне регулювання, справляння митних платежів

  • Заходи офіційного контролю. Порядок здійснення попереднього документального контролю
  • Заходи нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності
  • Сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України
  • Квотування. Ліцензування, ліцензії та їх види на курсі АЕО
  • Порядок здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, що підлягають експортному контролю. Ідентифікація товарів подвійного призначення
  • Здійснення державного контролю нехарчової продукції
  • Загальні положення щодо митних платежів (мито, акцизний податок, податок на додану вартість). Порядок нарахування та сплати митних платежів
  • Гармонізована система опису і кодування товарів. Митний тариф України, основні правила інтерпретації УКТЗЕД
  • Застосування міжнародних торгових правил ІНКОТЕРМС в митній справі на курсі АЕО
  • Декларування митної вартості. Методи визначення митної вартості. Коригування митної вартості
  • Країна походження товару та критерії достатньої переробки товару. Підтвердження країни походження товару
  • Плата за виконання митних формальностей митницями поза місцем їх розташування або поза робочим часом
  • Оподаткування митними платежами товарів, що переміщуються через митний кордон України залежно від обраного митного режиму

4. Запобігання контрабанді та боротьба з порушеннями митних правил

  • Порушення митних правил як адміністративне правопорушення
   спеціального курсу для працівників підприємств, відповідальних за взаємодію з митними органами з питань відповідності підприємства критеріям авторизованого економічного оператора за темою: «Основні засади здійснення митної справи»
  • Контрабанда як злочин на курсі АЕО

В Україні затверджено національний логотип і сертифікат авторизованих економічних операторів (АЕО). Кабмін затвердив лого АЕО і сертифікат АЕО.

Для митних брокерів логотип АЕО є перевагою, встановленої Митним кодексом України, яка діє для обох типів авторизації АЕО (АЕО-С і АЕО-Б).

Митні брокери і суб'єкти ЗЕД можуть наносити логотип на:

  • бланки службової документації митного брокера;
  • печатки митного брокера;
  • транспортні засоби, що переміщують товари суб'єкта ЗЕД;
  • будівлі та споруди суб'єкта ЗЕД;
  • інші місця, які використовуються в діяльності митного брокера та суб'єкта ЗЕД, на свій розсуд.

Але важливо пам'ятати всім митним брокерам та суб'єктам ЗЕД, що використання логотипу забороняється:

  • Митному брокеру і Суб'єкту ЗЕД, у разі анулювання наданої йому авторизації АЕО;
  • Митному брокеру і Суб'єкту ЗЕД, які не отримали авторизацію АЕО, а також громадянам.

Лого АЕО закріплює для Митного брокера і Суб'єкта ЗЕД, які отримали авторизацію, можливість позиціонувати себе як АЕО на внутрішньому і зовнішньому ринках. Це дозволить Митному брокеру і Суб'єкту ЗЕД підвищити конкурентоспроможність, позначити свій авторизований статус і поліпшити імідж на зовнішніх ринках.

Сертифіката АЕО, Митному брокеру і Суб'єкту ЗЕД надається митною службою безкоштовно за зверненням керівника Митного брокера і Суб'єкта ЗЕД після отримання авторизації.

Консультація

Отримайте додаткову консультацію звернувшись за телефоном.

(097) 520-1888

Основні новини

Курси АЕО

Курси для представників АЕО | Курси митних брокерів | Курси митних представників | Курси агентів з митного оформлення

Детальніше ...

Митне оформлення контактних лінз | Імпорт контактних лінз зі сплатою ПДВ з лікарських засобі за ставкою 7% |

Митний брокер бере на себе зобов‘язання контролю ефективного переміщення товару через кордон, включаючи декларування товару.

Детальніше ...